logo witCBS De Wegwijzer

Een dorpsschool, met kinderen uit Alteveer, Kerkenveld en de regio, die meegaat met zijn tijd.

logo roodNaastenliefde en respect

Leren zelf verantwoordelijk te zijn, het goede voorbeeld te geven en de positie in de samenleving in te nemen.

logo groenLeren met hoofd, hart en handen

Leren door het opdoen van kennis, het leren omgaan met zichzelf en de ander en het leren van praktische vaardigheden.

logo geelSchool en ouders samen

Leren door middel van samenwerking tussen ouders, kinderen en school.

Contact

Contactgegevens CBS De Wegwijzer

Nieuwstraat 17
7927 PJ Alteveer
0528-361622
directie@wegwijzeralteveer.com

 

Intern begeleider

Secretariaat school

 

Groep 1 / 2

Hilda Sturris 

Groep 3 / 4

Kim Kleinheerenbrink

Rianne Bosscha

Annegreth van der Zee

Groep 5 / 6

Nine Roest

Willy Helsloot

Manon Fransman

Groep 7 / 8

Jurjen IJmker

Janita Duinkerken

Femke Engelsman

ib@wegwijzeralteveer.nl

secretariaat@wegwijzeralteveer.nl

 

 

 

 

 


Mail m.b.t. leerlingen graag aan alle leerkrachten sturen die aan de groep verbonden zijn. 

Bestuur

MR/OR

TSO

bestuur@wegwijzeralteveer.com

medezeggenschapsraad@wegwijzeralteveer.com

tso@wegwijzeralteveer.com