logo witCBS De Wegwijzer

Een dorpsschool, met kinderen uit Alteveer, Kerkenveld en de regio, die meegaat met zijn tijd.

logo roodNaastenliefde en respect

Leren zelf verantwoordelijk te zijn, het goede voorbeeld te geven en de positie in de samenleving in te nemen.

logo groenLeren met hoofd, hart en handen

Leren door het opdoen van kennis, het leren omgaan met zichzelf en de ander en het leren van praktische vaardigheden.

logo geelSchool en ouders samen

Leren door middel van samenwerking tussen ouders, kinderen en school.

Ouderraad en Medezeggenschapsraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders, aangevuld met 2 afgevaardigden vanuit het team. De OR organiseert en assisteert bij schoolse activiteiten. Enkele leden uit de OR ondersteunen de werkgroep die vanuit Plaatselijk Belang, de wandel-4-daagse organiseert. 

Een aantal leden van de OR zitten ook in de medezeggenschapsraad (MR). De MR geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het bestuur.

Leden van de OR/MR in schooljaar 2020-2021

Naam Functie
Petra Bakker Voorzitter OR en MR
Angela Zomer Secretaresse OR
Janine Olde Penningmeester
Thijs Hoekstra Lid OR en MR
  Lid OR
Wiedia de Gelder Lid OR
Marja Fik Lid OR
Kim Kleinheerenbrink Personeel OR en MR
Femke Engelsman Personeel OR en MR


Voor vragen / opmerkingen kunt u terecht bij de voorzitter of mailen naar: medezeggenschapsraad@wegwijzer.com