logo witCBS De Wegwijzer

Een dorpsschool, met kinderen uit Alteveer, Kerkenveld en de regio, die meegaat met zijn tijd.

logo roodNaastenliefde en respect

Leren zelf verantwoordelijk te zijn, het goede voorbeeld te geven en de positie in de samenleving in te nemen.

logo groenLeren met hoofd, hart en handen

Leren door het opdoen van kennis, het leren omgaan met zichzelf en de ander en het leren van praktische vaardigheden.

logo geelSchool en ouders samen

Leren door middel van samenwerking tussen ouders, kinderen en school.

Actief na schooltijd

Binnen gemeente De Wolden werken de christelijke en openbare basisscholen volgens het brede school principe. Een Brede school is een samenwerkingsverband van verschillende partijen die als doel hebben de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Binnen De Wolden werken onder andere de volgende partijen samen: onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal, cultuur, muziekschool, sport, bibliotheek, welzijn en gemeente.

Ook wij maken als school deel uit van de Brede school. Eén van de uitwerkingen daarvan is: ‘Actief na schooltijd’. 

Op de website 'Actief na schooltijd' vindt u het hele jaar door leuke activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar die plaatsvinden in gemeente de Wolden. De activiteiten zijn gericht op sport, natuur, cultuur of lifestyle. Opgeven kan met en zonder account via de website.