logo witCBS De Wegwijzer

Een dorpsschool, met kinderen uit Alteveer, Kerkenveld en de regio, die meegaat met zijn tijd.

logo roodNaastenliefde en respect

Leren zelf verantwoordelijk te zijn, het goede voorbeeld te geven en de positie in de samenleving in te nemen.

logo groenLeren met hoofd, hart en handen

Leren door het opdoen van kennis, het leren omgaan met zichzelf en de ander en het leren van praktische vaardigheden.

logo geelSchool en ouders samen

Leren door middel van samenwerking tussen ouders, kinderen en school.

Wie zijn wij

Wij zijn een christelijke basisschool in Alteveer. De meeste kinderen komen uit het Alteveer en Kerkenveld. Maar er zitten ook kinderen uit de regio bij ons op school. Onder andere uit Hoogeveen en Zuidwolde. We hebben rond de 120 leerlingen en een bevlogen team dat het als een uitdaging ziet en ervan geniet om bij te dragen aan de hele ontwikkeling van de kinderen. Voor ons is het belangrijk dat alle kinderen, als ze de school weer verlaten, op een goede tijd terug kunnen kijken.

Leren is voor ons

Leren met hoofd, hart en handen. Kennis opdoen, groeien in wie je bent en allerlei praktische vaardigheden oefenen. Wij zien de school als een oefenplaats. De kinderen mogen bij ons de vaardigheden oefenen die ze in de maatschappij ook nodig hebben. Leren omgaan met anderen, zelfvertrouwen ontwikkelen en durven opkomen voor zichzelf. Om dit te stimuleren creëren we activiteiten waarbij  jongere - en oudere kinderen samenwerken en van elkaar kunnen leren, waarbij kinderen zelf op onderzoek gaan en waarbij kinderen hun eigen talenten kunnen ontplooien of nieuwetalenten kunnen ontdekken. Respect en naastenliefde zijn belangrijke waarden die we onze kinderen mee willen geven.  

Ieder kind is voor ons uniek en maakt zijn eigen ontwikkeling door. Hier houden we rekening mee door het onderwijs af te stemmen op de behoeftes van de leerlingen. Dit doen we o.a. door verschil in aanbod van de leerstof, verschillende werkvormen, een plusklas en leerlingen die dat nodig hebben extra ondersteuning te bieden.

Wij streven ernaar als team, gezamenlijk met ouders en andere betrokkenen, te zorgen voor ronduit een mooie basis.