logo witCBS De Wegwijzer

Een dorpsschool, met kinderen uit Alteveer, Kerkenveld en de regio, die meegaat met zijn tijd.

logo roodNaastenliefde en respect

Leren zelf verantwoordelijk te zijn, het goede voorbeeld te geven en de positie in de samenleving in te nemen.

logo groenLeren met hoofd, hart en handen

Leren door het opdoen van kennis, het leren omgaan met zichzelf en de ander en het leren van praktische vaardigheden.

logo geelSchool en ouders samen

Leren door middel van samenwerking tussen ouders, kinderen en school.

Bestuur

Onze school is een zogenaamde ‘éénpitter’, waarbij het bestuur van de VPCO (Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs) Alteveer/Kerkenveld het bevoegd gezag vormt van CBS De Wegwijzer. Uit de leden van de vereniging wordt een bestuur gekozen en daarmee is de wettelijke rechtsvorm om een school in stand te houden gewaarborgd. CBS De Wegwijzer is dus op bestuurlijk niveau voor een groot deel afhankelijk van ouders, waardoor er een zeer grote mate van betrokkenheid heerst om onze school vanuit onze visie zo krachtig mogelijk vorm te geven. Uiteraard staan wij middels diverse netwerkgroepen op verschillende niveaus en vlakken in verbinding met andere scholen en organisaties om daar zoveel mogelijk kennis en kunde te kunnen bundelen. De statuten behorende bij de schoolvereniging zijn te vinden op de schoolwebsite.

Bestuursleden

Naam  Functie
Imre Zomer Voorzitter
Alie Bouwkamp Secretaris
Bert de Haan Penningmeester
Bernie Sportel Uitvoerend bestuurder personeel
Wendy Koekoek Uitvoerend bestuurder onderwijs
Alien Buijs Toezichthoudend bestuurder onderwijs
Rolinda Groen Toezichthoudend bestuurder financiën
Berrie Bakker Uitvoerend bestuurder huisvesting
Arjen Guichelaar Toezichthoudend bestuurder huisvesting

Voor vragen of opmerkingen kunt u ons natuurlijk altijd aanspreken of mailen naar:
bestuur@wegwijzeralteveer.com

 

Statuten van de vereniging VPCB