logo witCBS De Wegwijzer

Een dorpsschool, met kinderen uit Alteveer, Kerkenveld en de regio, die meegaat met zijn tijd.

logo roodNaastenliefde en respect

Leren zelf verantwoordelijk te zijn, het goede voorbeeld te geven en de positie in de samenleving in te nemen.

logo groenLeren met hoofd, hart en handen

Leren door het opdoen van kennis, het leren omgaan met zichzelf en de ander en het leren van praktische vaardigheden.

logo geelSchool en ouders samen

Leren door middel van samenwerking tussen ouders, kinderen en school.

Team

Directeur

Gaby Boonstra directie@wegwijzeralteveer.com

Groepsleerkrachten

Groep 1/2:  Mia van Leeuwen en Hilda Sturris
Groep 3/4:  Kim Kleinheerenbrink en Willy Klunder
Groep 5/6: Janita Duinkerken en Rianne Bosscha (wordt tijdelijk vervangen door Mandy v.d. Felz) 
Groep 7/8: Johan Wobbes en Juf Lemstra

Intern begeleider

Juf Fransman is de intern begeleider van de school. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de extra zorg aan kinderen en ondersteunt de andere collega’s daarbij. Manon Fransman  is tevens, samen met Janita Duinkerken, verantwoordelijk voor de organisatie van de Plusklas. ib@wegwijzeralteveer.com

ICT-er

De ICT-er, Johan Wobbes, coördineert alle zaken m.b.t. de Informatie en Communicatie Technologie binnen de school. ict@wegwijzeralteveer.com

Leerkrachtondersteuners

Femke Engelsman en Nienke Rijkeboer zijn als leerkrachtondersteuners verbonden aan de school. Femke Engelsman is schooljaar 2018-2019 voornamelijk gekoppeld aan groep 7/8. Nienke Rijkeboer begeleidt individuele leerlingen en ondersteunt in de groepen. De leerkrachtondersteuners nemen actief deel aan het onderwijsproces van de kinderen, maar altijd onder de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.  

Onderwijsassistent / muziekleerkracht

Rona Onvlee is als onderwijsassistent verbonden aan de school. Zij begeleidt individuele leerlingen en verzorgt de muzieklessen in groep 1 t/m 4. In groep 5 t/m 8 draagt zij, gezamenlijk met de leerkrachten, zorg voor de workshops op het gebied van culturele/kunstzinnige vorming. 

Administratie

Femke Engelsman verzorgt een aantal administratieve taken binnen de school, waaronder het verzorgen van de nieuwsbrief secretariaat@wegwijzeralteveer.com.

Schoolschoonmakers

Jeanet Jonkman en Gezien Zwiers zijn als schoonmakers in dienst van de school.