logo witCBS De Wegwijzer

Een dorpsschool, met kinderen uit Alteveer, Kerkenveld en de regio, die meegaat met zijn tijd.

logo roodNaastenliefde en respect

Leren zelf verantwoordelijk te zijn, het goede voorbeeld te geven en de positie in de samenleving in te nemen.

logo groenLeren met hoofd, hart en handen

Leren door het opdoen van kennis, het leren omgaan met zichzelf en de ander en het leren van praktische vaardigheden.

logo geelSchool en ouders samen

Leren door middel van samenwerking tussen ouders, kinderen en school.

Leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad. In de raad zitten 2 vertegenwoordigers uit elke bovenbouwgroep (groep 5 t/m 8). Samen met de directeur denken de kinderen mee over diverse schoolse zaken. 

punten tijdens de leerlingenraad

De leerlingen mogen zelf punten vanuit de groep inbrengen, maar er worden ook punten vanuit het team besproken. Voorbeelden van punten die besproken worden, zijn:
-    het gebruik van spelmateriaal op het plein;
-    de wijze waarop de lessen worden gegeven;
-    meedenken over de invoering van nieuwe methodes. 

De leerlingenraad komt 4 keer per jaar bij elkaar.

Doelen

Via de leerlingenraad willen we een aantal doelen bereiken:
-    actieve betrokkenheid van de leerlingen op allerlei gebieden van de school; 
-    het stimuleren van actief burgerschap;
-    kinderen leren om naar elkaar te luisteren en respectvol met elkaar in gesprek te gaan;
-    het eigen belang opzij leren te zetten in het belang van een ander.

Door middel van notulen worden de vergaderpunten teruggekoppeld naar de groepen en het team.