logo witCBS De Wegwijzer

Een dorpsschool, met kinderen uit Alteveer, Kerkenveld en de regio, die meegaat met zijn tijd.

logo roodNaastenliefde en respect

Leren zelf verantwoordelijk te zijn, het goede voorbeeld te geven en de positie in de samenleving in te nemen.

logo groenLeren met hoofd, hart en handen

Leren door het opdoen van kennis, het leren omgaan met zichzelf en de ander en het leren van praktische vaardigheden.

logo geelSchool en ouders samen

Leren door middel van samenwerking tussen ouders, kinderen en school.

Groepsindeling

Groep 1/2A 
Maandag: meester Wobbes
Dinsdag: meester Wobbes ('s middags alleen groep 2)
Woensdag: meester Wobbes
Donderdag: meester Wobbes
Vrijdagochtend: meester Wobbes 

Groep 1/2B
Maandag: meester Wobbes 
Dinsdag: juf Sturris ('s middags alleen groep 2)
Woensdag: juf Sturris
Donderdag: juf Sturris
Vrijdagochtend: juf Sturris (om de week). Andere week meester Wobbes.

Groep 3 / 4
Maandag: juf Kleinheerenbrink en juf Van der Zee
Dinsdag: juf Kleinheerenbrink en juf Van der Zee
Woensdag: juf Bosscha en juf Van der Zee
Donderdag: juf Kleinheerenbrink, juf Bosscha en juf Van der Zee
Vrijdagochtend: juf Bosscha en juf Van der Zee

Groep 5 en 6
Maandag: juf Fransman en juf Roest
Dinsdag: juf Roest en juf Engelsman
Woensdag: juf Roest en juf Helsloot
Donderdag: juf Roest en juf Helsoot
Vrijdagochtend: juf Helsloot

Groep 7 en 8
Maandag: juf Duinkerken en juf Engelsman (ochtend) 
Dinsdag: juf Duinkerken en meester IJmker
Woensdag: meester IJmker en juf Engelsman (ochtend)
Donderdag: meester IJmker
Vrijdagochtend: meester IJmker

Op vrijdagmiddag hebben de groepen 5 t/m 8 beeldende vorming, techniek of gym van juf Bosscha, juf Helsloot, meester IJmker of meester Wobbes.

Juf van der Zee ondersteunt in groep 3/4. 

Juf Engelsman werkt, als leerkrachtondersteuner, op maandagochtochtend, dinsdagochtend en de woensdag in groep 7/8.