logo witCBS De Wegwijzer

Een dorpsschool, met kinderen uit Alteveer, Kerkenveld en de regio, die meegaat met zijn tijd.

logo roodNaastenliefde en respect

Leren zelf verantwoordelijk te zijn, het goede voorbeeld te geven en de positie in de samenleving in te nemen.

logo groenLeren met hoofd, hart en handen

Leren door het opdoen van kennis, het leren omgaan met zichzelf en de ander en het leren van praktische vaardigheden.

logo geelSchool en ouders samen

Leren door middel van samenwerking tussen ouders, kinderen en school.

Groepsindeling

Groep 1 en 2
Maandag: meester Wobbes
Dinsdag: juf Sturris ('s middags alleen groep 2)
Woensdag: juf Sturris
Donderdag: juf Sturris
Vrijdagochtend: Meester Wobbes en juf Sturris (om de week)

Groep 3 en 4
Maandag: juf Kleinheerenbrink, juf Engelsman en juf Rijkeboer
Dinsdag: juf Kleinheerenbrink en meester Wobbes
Woensdag: juf Kleinheerenbrink en juf Bosscha
Donderdag: juf Bosscha en meester Wobbes
Vrijdagochtend: juf Bosscha en juf Rijkeboer

Groep 5 en 6
Maandag: juf Roest en juf Engelsman
Dinsdag: juf Roest en juf Engelsman
Woensdag: juf Roest of juf Helsloot
Donderdag: juf Helsloot
Vrijdagochtend: juf Helsloot

Groep 7 en 8
Maandag: juf Duinkerken en juf Engelsman
Dinsdag: juf Duinkerken en juf Engelsman
Woensdag: meester IJmker
Donderdag: juf Fransman
Vrijdagochtend: meester IJmker

Op vrijdagmiddag hebben de groepen 5 t/m 8 beeldende vorming of gym.

Juf Engelsman werkt, als leerkrachtondersteuner, op dinsdag en woensdagochtend 1 1/2 uur in groep 5/6 en 1 1/2 uur in groep 7/8.

Juf Rijkeboer ondersteunt gedurende de week de leerlingen met een arrangement vanuit het samenwerkingsverband.