logo witCBS De Wegwijzer

Een dorpsschool, met kinderen uit Alteveer, Kerkenveld en de regio, die meegaat met zijn tijd.

logo roodNaastenliefde en respect

Leren zelf verantwoordelijk te zijn, het goede voorbeeld te geven en de positie in de samenleving in te nemen.

logo groenLeren met hoofd, hart en handen

Leren door het opdoen van kennis, het leren omgaan met zichzelf en de ander en het leren van praktische vaardigheden.

logo geelSchool en ouders samen

Leren door middel van samenwerking tussen ouders, kinderen en school.

Op deze pagina vindt u specifieke informatie over groep 1/2 die niet bij de algemene gegevens beschreven staat. 

Eten en drinken
We vragen u om de kinderen elke dag fruit en drinken mee naar school te geven. Dat wordt rond 10.15 uur gezamenlijk gegeten en gedronken. De leerkracht en een leerling vanuit de bovenbouw zijn hierbij aanwezig.

Hulpjes
Elke dag zijn er 2 hulpjes. Als hulpje mag je naast de juf zitten, als eerste kiezen, soms een speciale taak doen, enz. 

Gym
Gymmen en bewegen doen we met groep 1 en 2 in het speellokaal. Gedeeltelijk samen en gedeeltelijk de groepen apart. Dit is mede afhankelijk van de activiteit. Dit kan een spelles zijn, maar ook een les met bijv. kasten, een klauterrek enz. Hiervoor verwachten we dat uw kind gymschoenen (voorzien van naam, het liefst met klittenband en een ruwe zool) op school heeft. Deze worden op school bewaard en voor zomervakantie weer meegegeven naar huis.

Verjaardag
Wanneer kinderen jarig zijn mogen ze natuurlijk trakteren. In overleg met de leerkracht kunt u afspreken wanneer u het beste kunt komen. Na het vieren van de verjaardag in de groep mag de jarige, met 2 zelf uitgekozen kinderen, aan de verjaardagstafel in ‘Het Nest’ gaan zitten. Onze centrale ruimte in de school bij de personeelskamer. De leerkrachten kunnen de jarige dan daar feliciteren en schrijven hun naam op de verjaardagskaart.

Boekenpret
Elke vrijdag is het tijd voor boekenpret. Dit gaat uit van de bibliotheek. De kinderen kunnen een prentenboek lenen. Deze mogen ze een week thuis houden en de donderdag erop weer mee naar school nemen. Ze krijgen hiervoor een tas van school. De boeken worden door ouders uitgeleend. Hier wordt een administratie van bijgehouden. 

Lettertafel
Als u de klas binnenkomt, ziet u aan de rechterkant onze lettertafel. Wekelijks staat er een nieuwe letter centraal. Deze bieden we, met een bijbehorend handgebaar, aan in de klas. Gedurende de week worden er verschillende activiteiten rondom de letter gedaan. Als de kinderen thuis voorwerpen met de letter hebben, mogen ze die meenemen voor op de lettertafel. In groep 2 vindt er een verwerking met de letter plaats.

Digikeuzebord
In plaats van het traditionele magnetische keuzebord maken we gebruik van een digitaal keuzebord. De leerkrachten zetten de activiteiten klaar op het digikeuzebord en de kinderen maken een keuze. Op deze manier kunnen we zien wat de kinderen gekozen hebben, met wie ze hebben samengewerkt, enz. Ook zijn de activiteiten gekoppeld aan de leerdoelen, zodat we de ontwikkeling van de kinderen kunnen volgen. 

Werken met de chromebooks
Op woensdag en vrijdag werken de kinderen, onder begeleiding van ouders, met onze Chromebooks. Ze gaan dan o.a. de slag met Rekentuin en Kleuterplein.