logo witCBS De Wegwijzer

Een dorpsschool, met kinderen uit Alteveer, Kerkenveld en de regio, die meegaat met zijn tijd.

logo roodNaastenliefde en respect

Leren zelf verantwoordelijk te zijn, het goede voorbeeld te geven en de positie in de samenleving in te nemen.

logo groenLeren met hoofd, hart en handen

Leren door het opdoen van kennis, het leren omgaan met zichzelf en de ander en het leren van praktische vaardigheden.

logo geelSchool en ouders samen

Leren door middel van samenwerking tussen ouders, kinderen en school.

Logopediepraktijk in school

Sinds september 2017 heeft Logopediepraktijk Drenth een vestiging binnen de Wegwijzer. Iedere donderdagochtend is Jacobien Drenth aanwezig. Het voordeel voor de kinderen is dat er geen reistijd is en dat de begeleiding in een bekende omgeving kan plaatsvinden. Daarnaast kan er direct kan worden overlegd met de leerkracht en/of intern begeleider (met uw toestemming) over de begeleiding. Ouders moeten wel 50 % aanwezig zijn, zodat er een goede uitwisseling kan plaatsvinden van oefeningen voor thuis en andere tips en adviezen.


Praktisch

Ouders en kinderen kunnen op afspraak begeleiding krijgen voor logopedische problemen bij hun kind. Denk hierbij aan moeite met:

  • begrijpen van taal
  • het onthouden en gebruiken van woorden (kleine woordenschat)
  • zinnen maken / verhalen vertellen
  • duidelijk praten (klanken uitspreken)
  • voorbereiding op het leren lezen in groep 2
  • lezen en spellen
  • afwijkend mondgedrag, open mond, duimen, kwijlen, slissen

Wanneer school vermoedt dat uw kind baat zou kunnen hebben bij logopedische begeleiding dan hoort u dit van de leerkracht of intern begeleider. U heeft dan uiteraard de vrije keuze op school, bij de hoofdlocatie in Zuidwolde of bij een andere logopedist in behandeling te gaan.

 

Vergoeding zorgverzekering

Voor vergoeding is een verwijzing van de (huis)arts nodig. Allereerst vindt er een intake plaats om kennis te maken. Vervolgens kunnen er spelenderwijs onderzoeken plaatsvinden. Aan de hand hiervan kan de logopedist advies geven over een eventueel vervolg. Met een verwijzing van uw (huis)arts wordt logopedie 100% vergoed vanuit het basispakket.

De behandelruimte is een officiële vestiging van de logopediepraktijk. Als uw kind niet naar logopedie kan komen i.v.m. bijvoorbeeld ziekte, een schoolreisje, studiedag, etc, dan bent u als ouders verantwoordelijk voor de afstemming met de logopedist.

Kijk voor meer informatie op www.logopediepraktijkdrenth.nl

 

Aanmelden?

Dit kan via mail op info@logopediepraktijkdrenth.nl of bel: 06-15618985