logo witCBS De Wegwijzer

Een dorpsschool, met kinderen uit Alteveer, Kerkenveld en de regio, die meegaat met zijn tijd.

logo roodNaastenliefde en respect

Leren zelf verantwoordelijk te zijn, het goede voorbeeld te geven en de positie in de samenleving in te nemen.

logo groenLeren met hoofd, hart en handen

Leren door het opdoen van kennis, het leren omgaan met zichzelf en de ander en het leren van praktische vaardigheden.

logo geelSchool en ouders samen

Leren door middel van samenwerking tussen ouders, kinderen en school.

Tussenschoolse opvang

Tussen de middag zijn er vaste vrijwilligers die zorgen voor de tussenschoolse opvang (tso). U kunt uw zoon of dochter hiervoor aanmelden. De kosten voor de opvang zijn niet aftrekbaar van de belasting en daarom werken wij met vrijwilligers die een vergoeding ontvangen. 

U kunt voor uw zoon/dochter een strippenkaart voor 10x aanschaffen voor €10,00 en bij afname van 2 of meer kaarten kosten deze € 9,00 per kind. Hiervan worden de vrijwilligers betaald en wordt er spelmateriaal aangeschaft. Een kaart blijft geldig voor een volgend schooljaar. Bij vertrek naar een andere school of verhuizing vindt er restitutie plaats.

Kinderen die bij de tso ingeschreven staan blijven op het schoolplein. De vrijwilligers houden toezicht. 

Als u uw zoon/dochter aan wilt melden voor een losse dag kunt u een mailtje sturen naar tso@wegwijzeralteveer.com of dit melden bij de leerkracht. De kosten zijn hiervoor €1,00.